W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt przewidujący utworzenie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Celem stworzenia KCPD ma być zwiększenie dostępności e-usług publicznych; zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w administracji oraz ich standaryzacja.

Centrum zapewni też bezpieczną lokalizację dla rejestrów państwowych i chmury rządowej, a co za tym idzie, wzrost wydajności i efektywności energetycznej i podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze IT.

Czytaj więcej

Rozwój e-usług publicznych

Zwiększy to też odporność państwa na cyberzagrożenia. Mają powstać trzy takie centra, każde o powierzchni 2000 mkw.

Zgodnie z projektem ich lokalizacje miałby w decyzji wskazywać właściwy wojewoda. Przewidziano też skrócenie terminów na czynności administracyjne związane z budową Centrum, jak również: „specjalną procedurę udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa inwestycji”.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe