Minister infrastruktury podniósł stawkę za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Od 1 stycznia 2022 r. opłata ma wynosić 450 zł.

Kompetencje do wydawania w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na odstępstwa od warunków technicznych dla aut wkrótce ma przejąć od ministra infrastruktury dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Czytaj więcej

Na kogo rejestrować samochód w firmie

To ważne np. dla właścicieli aut sprowadzonych z USA, które nie spełniają polskich wymogów technicznych. Rocznie do ministerstwa wpływa ok. 1400 wniosków o zezwolenie na odstępstwo. To dużo. MI nie jest w stanie na bieżąco wydawać decyzji.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe