Protest wyborczy - co warto wiedzieć przed jego złożeniem

Każdy obywatel, który uważa, że w trakcie wyborów doszło do naruszenia prawa, ma prawo do wniesienia protestu wyborczego. Czym jest taki protest? Jaki jest termin na jego wniesienie, co powinien zawierać i do jakiego sądu należy go złożyć?

Aktualizacja: 14.07.2020 12:29 Publikacja: 14.07.2020 10:41

Protest wyborczy - co warto wiedzieć przed jego złożeniem

Foto: Fotorzepa/Jerzy Dudek

Protest wyborczy to skarga, którą każdy obywatel może wnieść do sądu, jeśli uważa, że w toku wyborów doszło do naruszeń prawa, które mogą skutkować nieważnością wyboru.

Skargę wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego, w terminie 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

W przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich, termin na wniesienie protestu liczony jest od dnia oficjalnego ogłoszenia przez PKW ostatecznych wyników.

Termin jest nieprzywracalny, a protesty wniesione za późno nie zostaną rozpoznane.

Aby pismo zostało uznane za doręczone w terminie, należy nadać protest w zakreślonym okresie w placówce Poczty Polskiej – w tym przypadku liczy się bowiem data nadania, a nie data doręczenia SN.

Jeśli jednak protest będzie wysłany za pośrednictwem prywatnych firm kurierskich, wówczas zostanie uznany za złożony dopiero w dniu doręczenia go SN.

Czytaj także: Wybory prezydenckie 2020: czy protesty wywrócą wynik

Wyborcy mieszkający za granicą, aby dochować 3-dniowego terminu powinni w tym okresie złożyć protest do właściwego konsula. Do protestu wyborczego powinni załączyć zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałych w kraju. Jeśli tego nie uczynią, ich protest zostanie pozostawiony bez nadania biegu.

Protest jest wolny od opłat sądowych. Ważne jest aby pamiętać, że nie będzie skuteczne wniesienie protestu pocztą elektroniczną, przez serwis ePUAP, jak również wniesienie protestu anonimowego.

W pisemnej skardze wyborca powinien:

- sformułować zarzuty;

- przedstawić dowody na poparcie swych zarzutów.

Niedochowanie ww. wymogów spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez dalszego biegu.

Każdy protest wyborczy wymaga dołączenia dowodów wskazujących na to, że doszło do:

- popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie głosowania lub wyników wyborów;

- do naruszenia przepisów kodeksu wyborczego lub ustawy z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego dotyczących głosowania, ustalania wyników głosowania lub wyników wyborów, mających wpływ na wynik wyborów.

Nie ma żadnego urzędowego formularza, na którym trzeba wnieść protest. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała wzór protestu wyborczego.

Protest wyborczy to skarga, którą każdy obywatel może wnieść do sądu, jeśli uważa, że w toku wyborów doszło do naruszeń prawa, które mogą skutkować nieważnością wyboru.

Skargę wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego, w terminie 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara