Taką decyzję podjął wojewoda dolnośląski. Swoje polecenie przekazał organom stanowiącym gmin, powiatów oraz województwa. Chce, by ich sesje odbywały się bez udziału mieszkańców i publiczności. Według niego obrady rad gmin (powiatów) oraz sejmików województwa są transmitowane i utrwalane z pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępnia Biuletyn Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Czytaj także: Załatwianie spraw administracyjnych w czasach epidemii

Polecenie wydał wojewoda na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis zezwala mu na wydawanie poleceń organom administracji rządowej działającym w województwie i państwowym, osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. Polecenia wydane na tej podstawie podlegają natychmiastowemu wykonaniu.