Za uchwałą było 38 radnych, 18 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Samorząd podwyżkę tłumaczy faktem, iż od początku istnienia Płatnej Strefy Parkowania wysokość kary nie była zmieniania.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że 17 lat temu kwota 50 zł miała zdecydowanie inną wartość, podobnie jak dzienna opłata za postój w strefie (31,80 zł). Od tego czasu znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki ekonomiczne (inflacja, przeciętne wynagrodzenie itp.).

Samorząd zwrócił uwagę, że wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu w komunikacji publicznej w Warszawie wynosi obecnie 266 zł i 186,20 zł w razie jej uiszczenie w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia. - Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN jest więc zaniżona – podkreślono.