"Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji a także ingeruje w autonomię wspólnot religijnych" – głosi stanowisko sejmiku z 25 kwietnia 2019 r. przyjęte głosami radnych PiS i PSL.

Jest w nim  także mowa o obronie szkoły i rodziny przed "rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami" oraz sprzeciw wobec "instalowaniu funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)".

Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar  sprzeciwił się tego typu  stanowiskom samorządów.

- Mając na uwadze, że prawo do równego traktowania i niedyskryminacji jest zasadą fundamentalną dla prawa UE, RPO wskazuje, że organy administracji samorządowej są zobowiązane nie tylko do jej poszanowania i przestrzegania, ale też do zapewnienia jej pełnej efektywności - poinformował Adam Bodnar.

W marcu 2020 r. RPO złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję radnych. Sejmik uznał, że nie było do tego podstaw.

Czytaj także: RPO ws. działań samorządów przeciw społeczności LGBT: nie utożsamiać homoseksualizmu z pedofilią

- Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich jest oparta na błędnym założeniu, iż stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT" do wspólnot samorządowych, jest uchwałą – stwierdził sejmik. W jego ocenie  formalnie przyjęte stanowisko nie jest uchwałą, a zatem nie ma charakteru normatywnego.

W środę na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie poinformowano o odrzuceniu skargi RPO "na uchwałę (stanowisko) Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w przedmiocie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych (sprawa sygn. akt III SA/Lu 240/20)".

Tego samego dnia odrzucona została także skarga RPO na uchwałę Rady Powiatu w Rykach z 30 kwietnia 2019 r. pt. „Stanowisko Rady Powiatu Ryckiego w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT" (sprawa sygn. akt III SA/Lu 312/20).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Nie ma jeszcze uzasadnień obu orzeczeń, ale WSA poinformował, że w obydwu sprawach zgłoszone zostały zdania odrębne.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 r. WSA w Lublinie stwierdził nieważność podobnej uchwały Rady Gminy Serniki  z 21 czerwca 2019 r.  (sprawa sygn. akt III SA/Lu 7/20).