Prokurator rejonowy dopatrzył się nieprawidłowości w zarządzeniu wójta z czerwca 2011 r., w którym regulował tryb i zasady przyznawania nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Jego zdaniem taki dokument może wydać jedynie organ władzy ustawodawczej, co automatycznie eliminuje możliwość pozostawienia go w obrocie prawnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podzielił tę argumentację. Orzekł, że tego typu uprawnienia zostały powierzone wyłącznie radzie gminy.

Mecenas Adam Szkurłat z Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy skomentował:

– Wójt gminy naruszył prawo, wkraczając w kompetencje rady gminy.

Sygnatura akt: II SA/Ol/355/21