WSA: regulamin siłowni na otwartej przestrzeni jest aktem prawa miejscowego

Rada miasta mogła zestawić przepisy różnych ustaw – uznał WSA.

Publikacja: 17.08.2021 09:00

WSA: regulamin siłowni na otwartej przestrzeni jest aktem prawa miejscowego

Foto: Adobe stock

Wojewoda śląski nie zaakceptował uchwały Rady Miasta Chorzowa z grudnia 2020 r. ws. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z miejskich siłowni plenerowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów". Stwierdził, że podjęto ją z istotnym naruszeniem prawa, i rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność kilkunastu jej punktów. Uznał, że rada przekroczyła zakres delegacji ustawowej z ustawy o samorządzie gminnym. Ustanowiła bowiem liczne zakazy wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym z takich, które przewidują kary za ich naruszenie.

Przykłady: zakaz sprzedaży napojów alkoholowych i uprawnienia gminy w tym zakresie reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o samorządzie gminnym. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych – ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Odpowiedzialność za naruszanie porządku publicznego, zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów siłowni, niszczenie roślinności, ławek i koszy normują przepisy kodeksu wykroczeń. A odpowiedzialność cywilną – kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rada miasta nie może być organem dokonującym wyciągu zakazów i nakazów z obowiązujących aktów wyższego rzędu – podsumował wojewoda.

Czytaj też:

Akta prawa miejscowego: przepisywanie ustaw do uchwał szkodzi - wyrok WSA

Chorzów zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze do WSA w Gliwicach, wytykając błędną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Argumenty okazały się skuteczne: sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.

Zdaniem WSA nie budzi wątpliwości, że regulamin korzystania z miejskich siłowni jest aktem prawa miejscowego, a zawarte w nim regulacje powtarzają przepisy ustawowe. Jednak samo powtórzenie ich w takiej formie, jak nastąpiło to w w regulaminie, nie narusza prawa – orzekł WSA.

Uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca Barbara Brandys-Kmiecik wyjaśniła, że przepisy powszechnie obowiązujące nie zostały powtórzone wprost w regulaminie, lecz wskazano na wynikające z nich zakazy. Uchwała nie modyfikuje też żadnych ustawowych reguł, lecz wymienia w regulaminie wymogi korzystania z siłowni, przypominając jednocześnie o zakazach wynikających z przepisów rangi ustawowej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 345/21

Wojewoda śląski nie zaakceptował uchwały Rady Miasta Chorzowa z grudnia 2020 r. ws. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z miejskich siłowni plenerowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów". Stwierdził, że podjęto ją z istotnym naruszeniem prawa, i rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność kilkunastu jej punktów. Uznał, że rada przekroczyła zakres delegacji ustawowej z ustawy o samorządzie gminnym. Ustanowiła bowiem liczne zakazy wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym z takich, które przewidują kary za ich naruszenie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?