Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwróciło się z wnioskiem do premier, ministra sprawiedliwości, ministra edukacji narodowej, a także ministra finansów o zabezpieczenie w ramach projektowanego budżetu na 2017 r. pieniędzy na edukację prawną. Chodzi o to, by szkoleniem mogły się zająć wszystkie podmioty mające chęć prowadzenia inicjatyw związanych z tego rodzaju edukacją. Odbiorcą ma być nie tylko młodzież, ale i inne grupy społeczne. Stan świadomości prawnej Polaków pozostawia bowiem sporo do życzenia.

Pieniądze są potrzebne m.in. na materiały dydaktyczne, bez których szkolenie jest niemożliwe.