Nowe dodatki do pensji dla wybranych pracowników

Blisko 200 tysięcy kluczowych pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3 dostanie dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie do wynagrodzenia.

Publikacja: 19.06.2024 19:42

Nowe dodatki do pensji dla wybranych pracowników

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z czterech projektów uchwał, które przyjął rząd na środowym posiedzeniu.

Pierwszy zakłada podniesienie wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez ustanowienie rządowego programu, w którym jednostkom samorządu terytorialnego (jst), prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce przyznane zostaną dotacje celowe z budżetu państwa. Powód? Zdaniem rządzących sytuacja pracowników zatrudnianych w samorządowych instytucjach dla najmłodszych dzieci powinna dawać poczucie stabilności i nie być powodem do poszukiwania pracy w innych lepiej płatnych sektorach gospodarki. Dlatego samorządy będą mogły wypłacać im dodatki motywacyjne w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Będą one przelewane na podstawie zapotrzebowania zebranego od jst i zweryfikowanego przez wojewodę.

Czytaj więcej

Wyższe pensje w DPS-ach i żłobkach, ale bez wliczania do nagród i trzynastek

Dodatek dla pracowników jednostek wspierania rodziny

Podobne motywacje przyświecają kolejnemu projektowi, który jest skierowany jednak do innej grupy docelowej. Ma bowiem umożliwić dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez gminy, powiaty czy województwa (lub podmioty wykonujące zadania publiczne) w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Chodzi o osoby pracujące na umowie o pracę, które bezpośrednio realizują działania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub wykonują obowiązki o charakterze obsługowym, administracyjnym, służące zapewnieniu odpowiednich warunków do wykonywania tych działań.

W tym wypadku dofinansowanie również ma być realizowane w formie dodatku motywacyjnego w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie na jeden etat.

Dodatek dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych

Ale to nie wszystko. Zgodnie z kolejnym projektem zwiększone zostanie wsparcie z Funduszu Pracy na wykonywanie zadań własnych samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W jaki sposób? Także poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rząd tłumaczy to koniecznością zagwarantowania adekwatności zarobków do wagi realizowanych przez tych ludzi zadań.

Kwota to 1 tys. zł brutto za każdy przepracowany miesiąc oraz dofinansowanie kosztów składek z tego tytułu.

Czytaj więcej

Wyższa płaca i składki od lipca [TABELA]. A to nie koniec podwyżek

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Wsparcie finansowe zyskają też pracownicy pomocy społecznej. Rząd chce przeciwdziałać ryzyku odpływu wykwalifikowanej kadry do innych sektorów. Na nich również czeka dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie. Ale nie wszyscy dostaną je w takiej wysokości. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Pieniądze zostaną wypłacone za okres faktycznie wykonywanych obowiązków, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

Łączna kwota środków przeznaczona z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wspominanych programów w latach 2024-2027 wyniesie ok. 6,7 mld zł.

Etap legislacyjny: Projekty uchwał przyjęte przez rząd

Tak wynika z czterech projektów uchwał, które przyjął rząd na środowym posiedzeniu.

Pierwszy zakłada podniesienie wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez ustanowienie rządowego programu, w którym jednostkom samorządu terytorialnego (jst), prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce przyznane zostaną dotacje celowe z budżetu państwa. Powód? Zdaniem rządzących sytuacja pracowników zatrudnianych w samorządowych instytucjach dla najmłodszych dzieci powinna dawać poczucie stabilności i nie być powodem do poszukiwania pracy w innych lepiej płatnych sektorach gospodarki. Dlatego samorządy będą mogły wypłacać im dodatki motywacyjne w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?