Do RPO napłynęły skargi od obywateli, że mimo wniosków o udostępnienie brakujących sprawozdań z działalności Rzecznika Praw Dziecka, dokument nie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ani przedłożony Sejmowi RP. Rzecznik Praw Dziecka poinformował wnioskodawców, że sprawozdanie nie zostało przedstawione Sejmowi poprzedniej kadencji ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentu i że zostanie zaprezentowane wraz z informacją za rok 2019 r.

Tak się jednak nie stało. 31 marca 2020 r. RDP przedstawiał informację za rok 2019, jednak nie uwzględniając w niej informacji dotyczących działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2018 r. Nadal także brakuje jej na stronie internetowej RPD. Tymczasem obywatele mają prawo do informacji o działaniach władzy publicznej. a sam urząd RPD obliguje do tego ustawa.

Ponieważ interwencja RPO u Rzecznika Praw Dziecka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Kancelarii Sejmu. Zapytał, czy RPD przedstawił swoje sprawozdanie za 2018 rok Sejmowi, a jeśli nie, to czy Sejm planuje zwrócić się o nie do RPD.

- Przedstawienie zaległej informacji RPD jest niezbędne także w kontekście art. 61 Konstytucji RP gwarantującego obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.