Coraz więcej urzędników zdobywa niezbędną wiedzę na e-szkoleniach. Na kursy udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zarejestrowało się ponad 12,3 tys. uczestników. Chętnych byłoby z pewnością więcej, gdyby nie zrezygnowano z nauczania prawa. Problem polega na tym, że kursy oferowane przez  Kancelarię od początku były nieaktualne.

Szkolenia udostępniono pod koniec grudnia 2011 r., ale ze stanem prawnym z lipca i października. Do rezygnacji z tych szkoleń na początku marca 2012 r. prawo zamówień publicznych, które obejmowały kursy, zmieniało się aż sześć razy. Kodeks postępowania administracyjnego znowelizowano pięciokrotnie, a ordynację podatkową aż 16 razy.

Z informacji uzyskanych z Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że Kancelaria Premiera posiada prawa autorskie do szkoleń, więc może je zaktualizować, ale jeszcze nie zdążyła. Zgodnie z wyjaśnieniami CIR problemy z aktualizacją kursów wynikają z tego, że inicjatywy legislacyjne i faktyczne zmiany stanu prawnego są „niemożliwe do przewidzenia".

12,3 tys. uczestników zarejestrowało się na e-kursy udostępnione przez KPRM

Tymczasem stan prawny materiałów szkoleniowych ma bardzo duże znaczenie.

– Student, który będzie się przygotowywał z materiałów zawierających nieaktualny stan prawny, może nie zdać egzaminu. Wszystko zależy od tego, jak daleko idące były zmiany w prawie. Jeśli duże, to brak wiedzy na ich temat dyskredytuje – komentuje prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa UW.

Za wdrożenie 17 kursów, w tym pięciu nieaktualnych szkoleń prawnych, z których można było korzystać tylko przez dwa i miesiące, Kancelaria premiera zapłaciła ponad 230 tys. zł.

Lepiej wygląda sytuacja z e-kursami oferowanymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach służby przygotowawczej dla samorządów. Stan prawny materiałów nie jest aktualizowany na bieżąco, ale ministerstwo robi ich przegląd co kilka miesięcy.  Kursy cieszą się dużą popularnością, bo samorządy mogą na tym zaoszczędzić. Koszt służby przygotowawczej prowadzonej przy udziale firmy zewnętrznej to ok. 700–1000 zł za jednego pracownika.

– W 2012 r. z platformy skorzystało 1020 osób z 861 urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Największą popularnością cieszą się kursy z  kodeksu postępowania administracyjnego – mówi Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Służba przygotowawcza od 2009 r. jest obowiązkowa dla wszystkich nowo zatrudnianych pracowników samorządowych. Obejmuje ona teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków. To okres, w którym zatrudniony na stanowisku urzędniczym ma dopiero zdobyć niezbędne do pracy umiejętności. Przez Internet nowi pracownicy uczą się między innymi zasad zamówień publicznych i postępowania administracyjnego. Poznają także podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych. Uczą się zasad dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz ustroju samorządu terytorialnego.  Na koniec szkolenia uczestnik zdaje egzamin online. Pytania egzaminacyjne są generowane losowo przez system komputerowy. Nadzór nad przebiegiem egzaminu sprawuje pracodawca uczestnika szkolenia. Zaliczenie jest potwierdzone certyfikatem. Służba przygotowawcza jest obowiązkowa także dla nowych członków korpusu służby cywilnej.