Solidny początek roku Grupy PZU. Ale problem w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Zysk netto Grupy PZU sięgnął w pierwszym kwartale 2024 r. blisko 1,3 mld zł i był o 9 proc. wyższy niż w tym samym okresie minionego roku. Grupa zapowiada nową strategię.

Publikacja: 21.05.2024 09:35

Solidny początek roku Grupy PZU. Ale problem w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Foto: Bloomberg

Grupa PZU ogłosiła we wtorek wyniki za pierwszy kwartał 2024 r.

Grupa zanotowała w tym czasie wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do ponad 7 mld zł, czyli o 9,6 proc. w ujęciu rocznym oraz zysku netto, przypisanego właścicielom jednostki dominującej, czyli PZU, do blisko 1,3 mld zł, o 9 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 17,1 proc., przekraczając aktualny cel strategiczny.

Wyniki PZU. Zysk w górę i dywidenda

W pierwszych trzech miesiącach tego roku należące do Grupy PZU banki Pekao i Alior dołożyły do jej wyniku netto 497 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6 proc. r/r. Przypomnijmy, że zarząd PZU wystąpił z wnioskiem, by z zysku netto za 2023 r., powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku netto za 2022 r., na wypłatę dywidendy przeznaczyć ponad 3,747 mld zł, czyli po 4,34 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, a dzień wypłaty dywidendy 8 października 2024 r. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PZU, a ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – Proponujemy wypłatę o blisko o 80 proc. wyższą od ubiegłorocznej. Stopa dywidendy wynosi prawie 8 proc., co oznacza utrzymanie wysokiego poziomu atrakcyjności na tle innych europejskich ubezpieczycieli oraz aktywów o zbliżonym profilu ryzyka – mówi cytowany w komunikacie Artur Olech, pełniący obowiązki prezesa PZU.

Czytaj więcej

Co trzeba naprawić w państwowych bankach

Dobra sprzedaż ubezpieczeń PZU

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale 2024 r. o 10,9 proc. - do 4,2 mld zł. 

– Umocniliśmy pozycję w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, gdzie nasze przychody w pierwszym kwartale tego roku wzrosły o 14,5 proc. r/r - do 1,8 mld zł. Wynik z usług ubezpieczenia w tej grupie wzrósł o 7,7 proc. r/r - do 323 mln zł i stanowił już blisko 61 proc. wyniku wygenerowanego przez PZU w całym segmencie ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Rok wcześniej ten udział wynosił 44,4 proc. – komentuje Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.

Inaczej wygląda to jednak w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. - Zarówno w przypadku ubezpieczeń OC, jak i AC, rynek nie wykazuje skłonności do znaczących ruchów cenowych w górę. Zmienia się struktura wzrostu wartości odszkodowań – po kilku latach wysokiej inflacji kosztów, dziś obserwujemy dodatkowo zauważalnie rosnącą częstość szkód. Prowadzi to do pogarszania się rentowności w grupie produktów komunikacyjnych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku ubezpieczeń OC, gdzie w 2023 r. na całym polskim rynku zanotowano pierwszą od 2016 r. stratę na poziomie wyniku technicznego – mówi Tomasz Kulik.

Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r. wzrosły o 6,8 proc. r/r - do ok. 2,1 mld zł. Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadały za ponad 90 proc. całej sprzedaży ubezpieczeń na życie, wyniosły w tym czasie 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o 5,9 proc. r/r. – Wzrost przychodów z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych nastąpił dzięki pozyskaniu nowych klientów, ale był też efektem cyklicznej retaryfikacji portfela, związanej z rosnącymi kosztami usług medycznych. Na poprawę rentowności segmentu wpłynęła niższa śmiertelność i spadek szkodowości w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. – komentuje Jarosław Mastalerz, p.o. prezesa PZU Życie. - Dużym wyzwaniem dla PZU Życie pozostaje natomiast dotarcie do klienta indywidualnego, którego potrzeby są bardzo zróżnicowane. Chodzi przede wszystkim o ochronę bliskich oraz ubezpieczenia zdrowotne, które nabierają szczególnego znaczenia w kontekście postpandemicznego długu zdrowotnego – dodaje.

Sprzedaż polis poprzez banki przyniosła 434 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w ujęciu rocznym.  Poprawa w tym obszarze to m.in. efekt zwiększenia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z pożyczkami i kredytami hipotecznymi.

Czytaj więcej

PZU rozbija ostatni bastion Ziobry. Czystki w zarządzie Alior Banku

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec marca 2024 r. przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 4,6 proc. r/r), a przychody całego filaru zdrowia wyniosły ponad 469 mln zł i były wyższe o 20,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów.

Aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I kw. 2024 r. o 35,3 proc. r/r – do 56,9 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 38 proc. r/r - do 28,7 mld zł. TFI PZU zarządza aktywami PPK o wartości 5,2 mld zł (wzrost o 80 proc. r/r), co przekłada się na ponad 21-proc. udział w rynku PPK.

Będzie nowa strategia PZU

Zarząd PZU, który stoi na czele Grupy, działa w nowym składzie od 12 kwietnia tego roku. – W ciągu tego krótkiego czasu skoncentrowaliśmy się na pracach nad nowym modelem organizacyjnym oraz profesjonalizacji kadry zarządzającej, zarówno w przypadku organów spółek zależnych, jak i kierowniczych stanowisk menedżerskich w centrali. Struktura Grupy jest bardzo skomplikowana i nie odpowiada obecnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami. Będziemy ją zmieniać, aby bardziej efektywnie zarządzać obszarami biznesowymi – zapowiada Artur Olech.

Zauważa, że w ciągu doby od ogłoszenia przez radę nadzorczą wyników konkursu na prezesa i członków zarządu PZU kapitalizacja notowanej na warszawskiej giełdzie spółki wzrosła o prawie 900 mln zł. Zaś od 12 kwietnia do dziś – już o blisko 6 mld zł.

W ciągu ostatniego miesiąca doszło do zmian w radach nadzorczych i zarządach kluczowych spółek w Grupie PZU, w tym PZU Życie, TUW PZUW, TFI PZU, PZU Zdrowie, a także w należących do Grupy LINK4 oraz bankach Pekao i Alior. W wypadku spółek, w których pracami zarządów kierują oddelegowani czasowo członkowie rad nadzorczych, nowych prezesów i członków zarządów wyłonią konkursy.

- Wyniki wypracowane w pierwszym kwartale 2024 r. potwierdzają silną pozycję finansową Grupy PZU. Jednocześnie mam pełną świadomość struktury bilansu i dlatego nie chcę, by wysokie zyski, jakie raportujemy, przysłoniły nam wyzwania. Wiemy, co jest do zrobienia, jeśli chodzi o główną część biznes PZU. Dlatego w najbliższych miesiącach priorytetem będzie wzmocnienie fundamentów biznesu ubezpieczeniowego – mówi Artur Olech.

Wskazuje, że najważniejszymi wyzwaniami są tu odwrócenie negatywnego trendu i poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz sprawności operacyjnej w filarze zdrowia, znalezienie nowych obszarów wzrostu biznesu majątkowego, zdynamizowanie ubezpieczeń na życie. Zapowiada też intensywne prace nad nową strategią Grupy PZU, która ma zostać ogłoszona w czwartym kwartale tego roku.

Grupa PZU ogłosiła we wtorek wyniki za pierwszy kwartał 2024 r.

Grupa zanotowała w tym czasie wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do ponad 7 mld zł, czyli o 9,6 proc. w ujęciu rocznym oraz zysku netto, przypisanego właścicielom jednostki dominującej, czyli PZU, do blisko 1,3 mld zł, o 9 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 17,1 proc., przekraczając aktualny cel strategiczny.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę
Ubezpieczenia
Najwyższa waloryzacja składek od 15 lat. "Na papierze" jesteśmy 15 proc. bogatsi
Ubezpieczenia
Duża luka ubezpieczeniowa w Polsce. Oto czego nie ubezpieczamy
Ubezpieczenia
PZU dobrze rozpoczęło rok. Jest jednak problem z OC od aut
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Ubezpieczenia
PZU wypłaci akcjonariuszom sutą dywidendę. Kurs w górę
Ubezpieczenia
Wiemy, kto ubezpieczył halę przy Marywilskiej. Wielkie kwoty w grze