Cały czas rośnie liczba prywatnych polis na zdrowie

Kwota wydatków na prywatne ubezpieczenia zdrowotne jest coraz wyższa. Na koniec zeszłego roku miało je już przeszło 4,2 mln osób.

Publikacja: 29.03.2023 03:00

Cały czas rośnie liczba prywatnych polis na zdrowie

Foto: Adobe Stock

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2022 r. na prywatne ubezpieczenia zdrowotne Polacy przeznaczyli 1,3 mld zł. To o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec roku takie polisy miało już blisko 4,23 mln osób. To z kolei o 9,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdaniem PIU to odpowiedź na główne obawy związane z życiem i zdrowiem. Według raportu Izby „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo” aż 80 proc. Polaków obawia się, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnej choroby, a niemal 70 proc. boi się braku dostępu do opieki medycznej.

Czytaj więcej

Potężne zwyżki cen prywatnych wizyt u lekarzy specjalistów

– Na łatwiejszym dostępie do dobrej profilaktyki, opieki medycznej oraz lekarzy specjalistów, które oferują ubezpieczyciele, zyskują nie tylko ubezpieczeni, ale też państwo i pracodawcy. To zatrudniający są dominującym płatnikiem prywatnych składek zdrowotnych. Zależy im na zdrowiu pracowników, ponieważ absencja lub prezenteizm, czyli nieefektywność w pracy związana ze złym samopoczuciem, generują dodatkowe koszty i przekładają się na niższą wydajność pracy – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU.

Jak pokazują analizy, podstawowymi przyczynami absenteizmu i prezenteizmu są choroby przewlekłe – układu kostno-stawowego, oddechowego i krążenia, a także rosnące w zastraszającym tempie choroby psychiczne. Wiele z nich ma związek z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, nieprawidłowymi nawykami zdrowotnymi i zaniedbywaniem leczenia. Okazuje się, że koszty tych chorób są zdecydowanie wyższe w części populacji, która nie posiada prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obawy dotyczące tych chorób utrzymują się: 47 proc. Polaków obawia się cukrzycy, tyle samo uważa ją za prawdopodobną w swoim życiu, 38 proc. obawia się otyłości, 34 proc. uważa ją za prawdopodobne zagrożenie.

Czytaj więcej

Pakiety medyczne drożeją. Mocny cios dla budżetów firm

Co dziesiąty Polak jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia głównie opiekę ambulatoryjną. To dzięki temu ubezpieczona część społeczeństwa, korzystająca z dodatkowej opieki, jest mniej zagrożona trafieniem do szpitala. Koszty leczenia tych osób przenoszone są na opiekę ambulatoryjną, finansowaną przez ubezpieczycieli, a ich składka odprowadzana do NFZ może być przeznaczona na potrzeby innych osób.

– PIU nieustannie podkreśla, że ubezpieczenia zdrowotne mogą przynosić coraz więcej korzyści dla wszystkich pacjentów. By tak się stało, muszą stać się elementem systemu np. jako ubezpieczenia związane ze współpłaceniem za konkretne świadczenia, uzupełnianie koszyka świadczeń gwarantowanych. Ubezpieczenia zdrowotne mogą też funkcjonować jako suplementarne rozwiązania, równoległe do systemu, ze wsparciem w systemie fiskalnym. Nasze badania wskazują, że ponad 80 proc. Polaków jest gotowych ponosić dodatkowe miesięczne opłaty w tym obszarze – mówi Dorota M. Fal.

IT
Każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Rządowa aplikacja zaliczyła wpadkę
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Ubezpieczenia
Auta z rosyjską rejestracją nie mają już Zielonej Karty
Ubezpieczenia
Ceny polis idą w górę, ale to nie z ich powodu rosną długi klientów
Ubezpieczenia
Dobry początek roku dla PZU
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Ubezpieczenia
Przeregulowanie rynku zagraża biznesowi ubezpieczeniowemu
Ubezpieczenia
Ceny polis nadal rosną, ale coraz wolniej