Ostatnie 20 lat to okres w miarę stabilnych cen. Kwestia inflacji w zasadzie była pomijana w ubezpieczeniach. Zwłaszcza ten rok przyniósł jednak gwałtowny wzrost wskaźnika cen towarów i usług. W listopadzie inflacja sięgnęła 17,5 proc. r./r.

Palący problem luki