"W zakresie nadzoru nad PZU - zgodnie z ustawą (...) to prezes Rady Ministrów jest koordynatorem całego procesu wykonywania praw z akcji. I to prezes Rady Ministrów w tej chwili pani premier Beata Szydło sprawuje ten osobisty nadzór nad spółką" - powiedziała Emilewicz, odpowiadając na pytania posłów Nowoczesnej o politykę kadrową w spółkach Skarbu Państwa na przykładzie PZU SA.

Jak mówiła, "nie ma znaczenia, czy nadzór osobowy jest sprawowany przez jednego, czy drugiego ministra, czy przez panią premier". "Rządem kieruje pani premier. I tutaj mamy pełną współpracę i zrozumienie zasad działalności" - podkreśliła wiceminister.

W związku z likwidacją Minerstwa Skarbu Państwa od stycznia weszła w życie ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Na mocy ustawy wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa powierzono Prezesowi Rady Ministrów, który może przekazać realizację tych uprawnień np. innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu. Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. W tym rozporządzeniu zapisano, że PZU podlega ministrowi rozwoju i finansów.

W marcu rada nadzorcza PZU odwołała Michała Krupińskiego z funkcji prezesa spółki. W połowie kwietnia RN PZU powołała Pawła Surówkę w skład zarządu spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji jej prezesa. Posłowie Nowoczesnej chcieli się dowiedzieć m.in., jakie były powody odwołania w marcu byłego prezesa PZU Michała Krupińskiego.

"Osoba, która zastąpiła pana (Michała-PAP) Krupińskiego ma również bardzo wysokie kompetencje i umiejętności. Również pracująca w tej spółce przez ostatni rok. Zatem na pewno będzie w stanie realizować też te zadania, które są zapisane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Duże, ogromne procesy restrukturyzacyjne czekają PZU w tym roku. To są innego rodzaju procesy, niż zakup banku Pekao, który odbył się w ub.r. A zatem nowy proces, nowe osoby zarządzające spółką. Przejście jest bezkolizyjne. (...) Przekazanie pałeczki jest płynne" - powiedziała Emilewicz.

Jak dodała, "jedna kompetentna osoba zastała zastąpiona drugą, równie, jeśli nie bardziej - nie będziemy tutaj ważyć sporu, kto jest bardziej kompetentny". "Pan Michał Krupiński przeprowadził istotne transakcje w ubiegłym roku i zakończył swoją misję w tej roli" - powiedziała Emilewicz.

Posłowie - powołując się na doniesienia medialne - chcieli się dowiedzieć, czy wybór Pawła Surówki ma związek z wewnętrznymi "rozgrywkami" w PiS. "Michał Krupiński ma lepsze CV niż pan prezes Surówka i nie znamy dotychczas powodów jego odwołania.(...). Jak pamiętam, premier Mateusz Morawiecki bardzo dużą wagę przykładał do tego, żeby mieć narzędzia, dzięki którym będzie mógł skutecznie prowadzić politykę, realizować Plan Morawieckiego, politykę gospodarczą rządu. Bez wątpienia PZU było jedną z tych spółek, która tę politykę miała realizować. Dzisiaj się okazuje, że został pozbawiony wpływu na tę spółkę. Wygrała frakcja Ziobry. A w otoczeniu PZU SA mówi się, że wygrał Witold Ziobro, pracownik tej spółki. Jaką rolę pan Witold Ziobro pełni w spółce PZU SA?" - pytał poseł N Marek Sowa.

"Nie zajmujemy się strukturą kadrową wewnątrz spółek. Zatem nie wiem, jaką rolę pełni pan Witold Ziobro w tej spółce" - odpowiedziała Emilewicz.

"Myślę, że nie było to przedmiotem dyskusji, jakieś wojny frakcyjne, czy nie frakcyjne wokół kluczowych spółek" - dodała. Przypominam, że domeną rady nadzorczej jest wymiana zarządu. Rada nadzorcza nie ma obowiązku podawania powodu zmian w zakresie zarządzania, także nie ma tutaj dyskusji na temat tego, czy taka czy inna frakcja wygrywa" - tłumaczyła Emilewicz.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Podkreśliła, że PZU jest istotną, publiczną spółką, która działa w warunkach wolnego rynku i ma kluczową rolę, jeśli chodzi o realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Skarb Państwa ma w PZU ok. 34 proc. akcji.