Zarząd oraz rada nadzorcza PZU przyjęły aktualizację strategii do roku 2020. Nowa strategia, która zmienia model działania całej grupy, stawia nowe akcenty i powołuje konkretne inicjatywy. 

PZU nawiązało współpracę w zakresie partnerstwa strategicznego z PLL LOT i Allegro. Współpraca strategiczna PZU z LOT-em opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie przez PZU pełnego spektrum ubezpieczeń i usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów przewoźnika w podróży. Będą to ubezpieczenia podróżne oraz inne usługi assistance i concierge w kanałach dystrybucji biletów lotniczych. Drugim obszarem jest współpraca korporacyjna.

PZU wchodzi także w partnerstwo strategiczne z Allegro, które będzie opierało się na kilku elementach. Najważniejszy z nich to sprzedaż i dystrybucja innowacyjnych, w pełni zdigitalizowanych, produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do specyfiki potrzeb kupujących oraz sprzedawców w serwisie allegro.pl. Kolejnymi obszarami współpracy będą sprawy związane z obsługą i likwidacją szkód.

Ubezpieczeniowy gigant zapowiedział też wprowadzenie w tym roku PZU GO – rozwiązania telematycznego (monitorowanie stylu jazdy kierowców, pozwalające bezpieczny kierowcom na obniżenie składki za polisy komunikacyjne), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców. Aplikacja mobilna połączona z niewielkim urządzeniem typu beacon pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy w razie kolizji lub wypadku.

Nowy model działania łączy wszystkie aktywności grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. Grupa definiuje się jako firma pomagająca klientom dbać o ich przyszłość i chce planować relacje z klientem długofalowo, przewidując jego potrzeby na różnych etapach życia.

- Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach i na każdym etapie życia. W sercu tej zmiany jest nowe podejście PZU do budowania relacji z klientem. – mówi Paweł Surówka, prezes PZU.

Nowe PZU stawia na sztuczną inteligencję i lepsze wykorzystanie baz danych. W celu zwiększenia liczby interakcji z klientami stworzy klub lojalnościowy oraz rozbuduje portal moje.pzu.pl, który będzie integrował usługi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom m.in. kontrolować posiadaną ochronę ubezpieczeniową, kupić nowe polisy, zlikwidować szkodę, zarządzać opieką zdrowotną, w tym terminami wizyt lekarskich, a także inwestować oraz korzystać z usług bankowych.

Jak zapowiada prezes spółki, PZU pozostanie jedną z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na świecie.

- Stabilność, zdefiniowana jako zachowanie wskaźnika wypłacalności Solvency II zawsze powyżej 200 proc., rentowność powyżej 22 proc., obietnica podzielenia się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost – to wszystko wartości gwarantujące, że hasło przewodnie PZU pozostaje aktualne nie tylko wobec klientów i kontrahentów, ale również naszych inwestorów. Możesz na nas polegać – podkreśla Paweł Surówka.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

PZU liczy na 1 mld zł dodatkowej składki ze współpracy z bankami w grupie, 1 mln klientów pozyskanych dla banków w grupie PZU i 1 mld zł przychodów PZU Zdrowie.

- Nowa strategia zawiera bardzo ambitne cele. W stosunku do ostatniego zamkniętego roku mamy ambicję podwyższenia ROE grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22 proc. w roku 2020. Pozyskamy miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków – chcemy tworzyć relację dającą korzyści obydwu stronom. Istotnie zwiększymy nasze przychody w segmencie „zdrowie” do miliarda złotych w 2020 roku. Konsolidując rynek zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności naszych klientów zwiększymy ponad dwukrotnie portfel, jakim dysponujemy, osiągając 65 mld złotych w zarządzaniu - dodaje Tomasz Kulik, CFO w grupie PZU.

Tomasz Kulik zapowiada że dzisiejsze założenia polityki dywidendowej nie zostaną zmienione. Na dywidendę będzie przeznaczane do 80 proc. wypracowanego, skonsolidowanego zysku.

Już w czwartkowej „Rzeczpospolitej” opublikujemy wywiad z prezesem PZU Pawłem Surówką i szczegółowy opis strategii.