Maksymalna kwota wpłat na IKE będzie wynosiła w przyszłym roku 17 766 zł. Oznacza to wzrost o prawie 2 tys. zł. W 2021 r. obowiązujący limit wynosi 15 777 zł.

Z kolei maksymalna kwota wpłat na IKZE wzrośnie z obecnych 6310,80 zł do 7106,40 zł. Tradycyjnie już większy limit będzie przysługiwał samozatrudnionym. W ich przypadku limit będzie wynosił 10 659,6 zł. W tym roku jest to 9466,2 zł.

Tymczasem przed IKE i IKZE najgorętszy okres. Zazwyczaj bowiem w końcówce roku oszczędzający na emeryturę przypominają sobie o zaletach IKE i IKZE. Skutkuje to wykorzystywaniem limitów wpłat oraz otwieraniem nowych kont emerytalnych. IKE i IKZE to bowiem konkretne korzyści podatkowe. Pieniądze zgromadzone na kontach IKE są zwolnione z podatku Belki (przy spełnieniu określonych warunków). W przypadku IKZE ulga podatkowa powstaje już na początku oszczędzania. Wpłaty można bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT.