Sąd rejonowy w Berlinie uznał kilka dni temu, że bankructwo Nikiego należało ogłosić w Austrii, gdzie znajduje się jego centrala, a nie w Niemczech, choć była filią Air Berlina, co mogło zagrozić porozumieniu z 29 grudnia o sprzedaniu przewoźnika brytyjskiej grupie IAG. Niki ogłosił bankructwo i wszczął postępowanie upadłościowe w połowie grudnia w Niemczech po rezygnacji z jej przejęcia przez Lufthansę.

- Niki ogłosił dziś bankructwo w Austrii - oświadczył jeden z rzeczników zarządcy masy upadłości.