Już w realizacji, tj. po podpisaniu umów na projektowanie i budowę, jest osiem obwodnic o łącznej długości 55,6 km. Łączna wartość tych inwestycji sięgnie prawie 990 mln zł. Kolejne sześć, liczących w sumie 54,3 km, znajduje się w przetargu. Natomiast 86 obwodnic jest na etapie przygotowania. Ich zsumowana długość to 747 km.

W poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o podpisaniu umów na wykonanie dokumentacji dla dwóch obwodnic w województwie lubelskim: Łukowa w ciągu dróg krajowych 63 i 76 oraz Łęcznej na drodze krajowej nr 82. Pierwsza pozwoli wyprowadzić z centrum miasta (gdzie obecne natężenie ruchu przekracza 11 tys. pojazdów na dobę) ruch tranzytowy, a także sznury ciężarówek z kopalni Bogdanka.

Druga obwodnica poprawi przepustowość dojazdu do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Program obwodnicowy zakłada w województwie lubelskim jeszcze pięć obwodnic: Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa.

Budowa obwodnic ma być szansą dla miast położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi. Tam, gdzie nie biegną drogi ekspresowe i autostrady, inwestycje w budowę obwodnic nie miały do tej pory priorytetu, choć mogłyby radykalnie odciążyć miejski ruch i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz mają także przyczynić się do rozwoju sektora małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw.

Wszystkie trasy, jakie powstaną w ramach programu obwodnicowego, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Co prawda większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie będą przebiegać w terenie zurbanizowanym – a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu – powstaną jako dwujezdniowe.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie obwodnice mają być gotowe do 2030 r.