Minister aktywów państwowych, który reprezentuje Skarb Państwa w PKP, jak na razie nie podjął decyzji o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w tej spółce. Tym samym dziś nie ma podstaw, aby oczekiwać szybkich zmian zarówno w PKP (Skarb Państwa jest jednym jego akcjonariuszem) jak i w firmach przez nie kontrolowanych, w tym w giełdowym PKP Cargo (ma 33 proc. akcji).

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie podaje, czy i kiedy chce dokonać ewentualnych zmian w radzie i zarządzie PKP. Jeszcze mniej wiadomo, kiedy podobne ruchy mogą nastąpić w PKP Cargo. Tymczasem jest to o tyle pilna sprawa, że sytuacja w giełdowej spółce pogarsza się. Związki zawodowe skierowały pisma do premiera i ministra aktywów państwowych, w których zwracają uwagę na katastrofalne zarządzanie spółką, które sprawiło, że jest ona w kondycji zagrażającej jej funkcjonowaniu i grozi utratą miejsc pracy przez pracowników. Oskarżają obecny zarząd PKP Cargo o doprowadzanie firmy do utraty rynku, spadek przewozów i niespotykane w jej historii zadłużenie. W ich ocenie konieczne są działania, które uratują spółkę przed upadłością.

Czytaj więcej

Członkowie rady nadzorczej Azotów rezygnują przed walnym zgromadzeniem

Zapytaliśmy ministerstwo, czy i jakie działania zamierza podjąć w związku z tymi doniesieniami. Niestety pozostało ono bez odpowiedzi. Resort swoje stanowisko ograniczył jednie do stwierdzenia, że „w PKP Cargo Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem i nie wykonuje w tej spółce uprawnień właścicielskich ani osobistych wynikających z akcji spółki”. Dalej przypomniano, że przy uwzględnieniu aktualnego składu akcjonariatu, powoływanie i odwoływanie członków zarządu należy do kompetencji rady. Ponadto PKP przysługuje osobiste uprawnienie do wyłącznego wskazywania kandydatów na prezesa PKP Cargo. Ministerstwo przypomniało też o publicznym statusie PKP Cargo i konieczności zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu do informacji.

Obecnie ścisłe kierownictwo giełdowej spółki składa się z trzech osób. Maciej Jankiewicz pełni funkcję członka zarządu ds. finansowych oraz od niedawna p.o. prezesa, Jacek Rutkowski zajmuje stanowisko członka zarządu ds. handlowych, a Zenon Kozendra jest członkiem zarządu reprezentującym pracowników. Na początku lutego rada „z ważnych powodów” zawiesiła w czynnościach prezesa Dariusza Seligę i członka zarządu ds. operacyjnych, Marka Olkiewicza.