Unimot prowadzi rozmowy dotyczące nabycia od dwóch osób fizycznych oraz siedmiu członków kadry menadżerskiej 100 proc. udziałów w firmie Olavion, świadczącej usługi transportu kolejowego w Polsce oraz spedycyjne w kraju i za granicą. Podmiot ten posiada wykwalifikowaną kadrę maszynistów i dyspozytorów oraz wieloletnie relacje i umowy pozwalające na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych dla swoich zleceniodawców. Ponadto dysponuje 15 lokomotywami i zatrudnia 64 pracowników, w tym 40 maszynistów. Po trzech kwartałach Olavion przetransportował 750 tys. ton ładunków. Jego roczny potencjał przewozowy szacowany jest jednak na około 1,5 mln ton.

„Celem tej transakcji jest uzupełnienie naszego łańcucha wartości i kompetencji w obszarze logistyki i transportu. Chcemy być grupą zintegrowaną, oferującą swoim klientom produkt wraz z zabezpieczeniem całego procesu logistycznego, co jest szczególnie ważne z uwagi na dotychczasowe doświadczenia w planowaniu dostaw i logistyki transportowo-magazynowej, a także planowaną transakcję nabycia akcji spółki Lotos Terminale obejmującej 9 terminali paliwowych i 2 zakłady produkcji asfaltów” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Dokument określający istotne warunki potencjalnej umowy (term sheet) został podpisany przez strony 14 listopada. Dalsze rozmowy mają doprowadzić do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów, a po ich spełnieniu umowy przyrzeczonej. Unimot ma wyłączność na prowadzenie negocjacji do 9 grudnia. Transakcja zostanie sfinalizowana po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym m.in.: po uzyskaniu odpowiednich zgód od prezesa UOKiK i korporacyjnych w Unimocie oraz niewystąpieniu określonych zdarzeń związanych z udziałami lub skutkujących zmianami w sytuacji gospodarczej i finansowej Olavion.

Szacunkowej wartości potencjalnej transakcji na razie nie ujawniono. Unimot ma ją podać po sfinalizowaniu zakupu. Umowa będzie tak skonstruowana, że giełdowa spółka najpierw nabędzie 90 proc. udziałów Olavion, a pozostałe 10 proc. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego tej firmy za 2024 r.