Strabag Infrastruktura Południe (dawniej Heilit+Woerner), Budimex oraz sieradzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych to według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad najlepsze w tym roku firmy pod względem jakości robót. W środę GDDKiA przedstawiła zestawienie, w którym uszeregowała wykonawców pod względem odsetka złych wyników badań, które przeprowadziła na realizowanych kontraktach w ciągu trzech pierwszych kwartałów obecnego roku.

Na przebadanych 17,5 tys. próbek, pobieranych z drogi, nasypu itd., wymagań nie spełniało 2,5 tys. To nieco ponad 15 proc. O połowę więcej niż wyznaczony przez GDDKiA perspektywiczny cel, czyli poziom poniżej 10 proc. negatywnych wyników we wszystkich badanych na budowach próbkach.

Z 18 generalnych wykonawców zaledwie ośmiu ma wyniki oceniane przez GDDKiA jako dobre. To firmy, w których odsetek złych wyników nie przekroczył 15 proc. Kolejnych pięć firm miało do 25 proc. negatywnych trafień, następnych pięć – od 25 proc. wzwyż. W ostatnim kwartale tylko w przypadku jednej firmy Cardo-Mosty udział dobrych wyników w badanych próbach wzrósł, choć odsetek wyników złych i tak sięga jednej trzeciej całości badań na kontraktach tego wykonawcy. Ale w siedmiu firmach wyniki jeszcze się pogorszyły, a w dziewięciu – pozostały bez zmian.

GDDKiA twierdzi, że ranking wykonawców sporządzony na podstawie jakości badanych próbek nie ma znaczenia przy rozstrzyganiu przetargów. – To zestawienie ma jedynie pokazywać, że pilnujemy jakości. A dla wykonawców powinno być informacją biznesową, że rosną im koszty – mówi Jan Krynicki z GDDKiA.

Szef Budimexu Dariusz Blocher przyznaje, że ranking wpływa na ocenę jego pracowników. Mają poprawiać pozycje w zestawieniu. – Dodałem ten element do systemu wynagradzania. To działa, bo kiedyś byliśmy notowani w tym zestawieniu niżej – mówi Blocher.

Według rzecznika Strabaga Ewy Bałdygi pilnowanie jakości prac przez firmę przekłada się na jej wyniki ekonomiczne. – Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie kosztów napraw gwarancyjnych – mówi Bałdyga. Dlatego Strabag ma własne inicjatywy jakościowe: np. nawierzchnie z dodatkiem gumy lub tzw. nawierzchnie długowieczne.

Wykonawcy uważają, że ranking nie musi podawać miarodajnych ocen, zwłaszcza jeśli liczba próbek jest mała. – Wystarczy, że na świeżą warstwę piasku na nasypie spadnie deszcz i pojawi się kontrola, Wyniki będą złe, choć roboty wykonano prawidłowo – tłumaczy jeden z drogowców.

Wyniki rankingu GDDKiA całkowicie kwestionuje Bilfinger Infrastructure – firma, która znalazła się na ostatnim, 18. miejscu zestawienia. Według GDDKiA w przypadku tej firmy na 107 pobranych próbek 57, czyli przeszło połowa, dało negatywny wynik. – Nie wiemy, na jakich budowach przeprowadzano te kontrole i na jakich zasadach, a całe to zestawienie jest dla nas niejasne – powiedział „Rzeczpospolitej" Mateusz Gdowski, rzecznik Bilfingera. – Nadal zachowujemy wysoką jakość świadczonych usług – zaznaczył.