Wielkimi Splendorami w tym roku uhonorowani zostali: Elżbieta Kijowska i Jerzy Trela.

Laureatka w czasie 40-letniej współpracy z Teatrem PR, zagrała ponad 950 ról, wśród których dominowały role matek, kobiet zawiedzionych, porzuconych. O pracy w radiu powiedziała kiedyś: „Radio jest fantastycznym miejscem dla aktorów, bo daje możliwości szybkiej improwizacji i najróżniejszych kreacji”.

Laureat Wielkiego Splendora, Jerzy Trela, stworzył kreacje w ponad 100 słuchowiskach i audycjach literackich. W teatrze radiowym zadebiutował na antenie Radia Kraków w 1968 roku w słuchowisku według powieści H. G. Wellsa „Niewidzialny człowiek”. Na premierę planowaną na 23 grudnia czeka słuchowisko z jego główną rolą w „Samotniku” wg E. Ionesco w reżyserii W. Markiewicza. Trela jest też laureatem Wielkiej Nagrody XI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w 2011 roku.

Od 2006 roku przyznawany jest również Splendor Splendorów im. Krzysztofa Zaleskiego dla wybitnych postaci kultury. Uhonorowano nim dotąd m.in.: Wiesława Michnikowskiego, Olgierda Łukaszewicza, Irenę Jun, Piotra Fronczewskiego. W tym roku Splendor Splendorów trafił do Jana Englerta, związanego z Teatrem PR od 1966 roku, w którym wykreował dotąd ponad 250 ról. m.in. w „Księciu Niezłomnym” Słowackiego/ Calderona de la Barci, „Moście” Rittnera, „Sadze rodu Forsyte’ów” Galsworthy’ego, „Ziemi obiecanej” Reymonta.

Honorowym Wielkim Splendorem wyróżniono Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Nagroda ta wręczana jest od 1992 roku osobom szczególnie zasłużonym dla Teatru Polskiego Radia: artystom, twórcom czy zespołom artystycznym. Redaktorzy Teatru PR współpracują stale z Pracownią Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego. Wspólną inicjatywą obu instytucji była w tym roku produkcja słuchowisk nadawanych przez radiową Trójkę w cyklu Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im. Eugeniusza Rudnika.

Od 2010 roku przyznawany jest także Tele-Splendor im. Włodzimierza Ławniczaka, ustanowiony dla wyróżnienia twórców swobodnie poruszających się w świecie słuchowisk i w świecie spektakli telewizyjnych. Dotychczasowymi laureatami tej nagrody byli Janusz Głowacki, Andrzej Bart, Janusz Zaorski, Piotr Müldner-Nieckowski, Ingmar Villqist, Andrzej Zaorski. To wyróżnienie trafiło w tym roku do Krzysztofa Ścierańskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków - basisty, gitarzysty, kompozytora, obchodzącego w tym roku jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Od kilku lat współpracuje także z Teatrem PR – skomponował i nagrał ilustracje muzyczne do wielu słuchowisk, a także wziął udział w spektaklach koncertowych.

Autorką skrzydlatych statuetek Splendora wręczanych laureatom jest Maria Kryńska-Kędzierska.

Tegoroczna Gala, wzorem ubiegłych lat, odbyła się w Studiu S-2 Polskiego Radia. Uroczystość poprowadzili Małgorzata Kozłowska i Grzegorz Kwiecień. Piosenkami ceremonię uświetnili: Małgorzata Wojciechowska, Katarzyna Dąbrowska, Marcin Januszkiewicz.