- Robot jest w fazie produkcji. Na początku przyszłego roku przeprowadzone zostaną testy - powiedział cytowany przez TASS Jewgienij Dudorow, dyrektor Android Technology.

Robot ma być zawieszony na specjalnym wysięgniku. Maszyna będzie podłączona do sieci za pomocą przewodów. Antropomorficzny robot będzie kontrolowany za pomocą kombinezonu głównego. W trybie naśladowania ruchy operatora będą przekazywane do androida. Technologia ta została wykorzystana przez Android Technology w robocie o nazwie Fiodor. W przyszłości robot ma pracować samodzielnie.

Robot ma być wykorzystywany w składowiskach odpadów radioaktywnych o niskim promieniowaniu, takich jak papier, drewno czy przybory laboratoryjne. Przy pomocy maszyny odpady mają być sortowane, przetwarzane i spalane. Z uwagi na niski poziom promieniowania zakłócenia w pracy elektroniki nie są spodziewane.

Według oficjalnych danych, w Rosji najwięcej odpadów radioaktywnych zgromadzonych jest w Kraju Krasnojarskim, Zabajkalu i Kraju Stawropolskim oraz w obwodach tomskim, czelabińskim i uljanowskim.