„Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (...) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem” - napisał w dekrecie abp Ryś.

Arcybiskup zachęcił korzystających z dyspensy do udziału w mszach odprawianych w dni powszednie, „z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych”.

„Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” - dodał łódzki arcybiskup.

W polskich diecezjach dyspensa od uczestnictwa w mszy była wprowadzona od końca marca do początku maja. Została odwołana po tym, jak rząd złagodził obostrzenia dotyczące publicznych zgromadzeń i zaczął wycofywać się z innych ograniczeń.