Czarnek zapowiedział, że w najbliższy piątek dyrektorzy szkół poznają decyzję dotyczącą terminu powrotu dzieci do szkół. Jeśli jednak sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać, decyzje będą korygowane.

W tej chwili największe prawdopodobieństwo nauczania bezpośredniego od 18 stycznia dotyczy dzieci z klas 1-3.

Minister stwierdził, że jeśli epidemia zostanie opanowana, do szkół stopniowo będą wracać starsi uczniowie, choć ich nauczanie będzie się najprawdopodobniej odbywać hybrydowo.

Na pewno jednak nie stanie się to 18 stycznia.

Czarnek potwierdził, że w ostatnim tygodniu ferii będą testowani nauczyciele klas 1-3 i pracownicy administracji. Zgłosiło się ich 190 tysięcy, a wyniki muszą poznać przed 18 stycznia, dniem prawdopodobnego powrotu do pracy.

Szef MEN przyznał, że po długim okresie izolacji i nauczania zdalnego wielu uczniów będzie potrzebowało pomocy psychologicznej. Zapewnił, ze taka pomoc już funkcjonuje.

- To bezpłatna infolinia, a także od 1 stycznia br. również poradnia online.  To także pomoc stacjonarna. Tę ostatnią będziemy rozszerzać - mówił minister.

Zapowiedział, że jeszcze przed końcem roku szkolnego nauczyciele i uczniowie poznają zasady, jakie będą obowiązywać podczas egzaminów w 2022 roku. Decyzje mają zapaść najpóźniej w czerwcu.

Minister edukacji mówił też o pracy nad podręcznikami i kanonem lektur. Mówiąc o tym,  że w kanonie za mało jest tekstów Jana Pawła II, stwierdził, że w zestawie lektur powinno się znaleźć miejsce dla wszystkich wielkich Polaków, a należy "zapoznać dzieci i młodzież z ich wielkim dziedzictwem".

- Wydaje mi się, że choćby przy nauczaniu przedsiębiorczości można szerzej spojrzeć na katolicką naukę społeczną, a nauczanie o wolnym rynku, własności prywatnej, pracy, byłoby pożądane - powiedział Czarnek.