Minister zdrowia wprowadzając lockdowny w poszczególnych województwach (od 27 lutego lockdown obowiązuje w województwie warmińsko-mazurskim, 13 marca zacznie się w pomorskim, a 15 marca - w mazowieckim i lubuskim) powołuje się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Od 27 lutego w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostały ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie zdalnym. Od 13 marca podobne obostrzenia obowiązywać mają w województwie pomorskim - przy czym zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i pomorskim, dzieci z klas I-III mają od 15 marca chodzić do szkoły w trybie hybrydowym. 12 marca minister zdrowia poinformował o wprowadzeniu dwutygodniowego lockdownu, poczynając od 15 marca, w województwach mazowieckim i lubuskim.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik zakażeń utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 151 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 61,86 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,53 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 8 577 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 52,21 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,34 więcej niż dobę wcześniej).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (19 807). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40, a 13 marca 50 i wynosi obecnie 52,13 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,64). Na Mazowszu od 20 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc, od czterech dni liczba ta przekracza 3 tysiące.

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 3 514 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 49,69 zakażenia (wzrost o 0,58).

13 marca wskaźnik przekroczył 40 w województwie śląskim, gdzie wynosi on obecnie 44,19 (wzrost o 2,33, w liczbach bezwzględnych oznacza to 13 945 zakażeń w ciągu 7 dni). Wskaźnik ten osiągnął poziom zbliżony do tego, po przekroczeniu którego wprowadzono lockdown w województwie warmińsko mazurskim (gdy ogłaszano lockdown w tym województwie wskaźnik zakażeń wynosił tam 44,84).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, a 11 marca - 40. W województwie tym wykryto co najmniej 6 348 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 43,82 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,01).

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 6 109 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 41,05 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,32).

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, gdzie wynosi obecnie 39,6 (wzrost o 1,74, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 8 036 zakażeńkoronawirusem)

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, a obecnie wynosi 35,93 (wzrost o 1,6, w liczbach bezwzględnych to 8587).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, gdzie wynosi obecnie 33,73 (wzrost o 1,2, 5781 zakażeń w 7 dni).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 24,27.

Średnia ta wynosi 26,13 w woj. opolskim, a w woj. świętokrzyskim 28,58. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (28,08)