Obecnie w Polsce notowanych jest w ciągu doby ok. 100 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywa nieco ponad 600 chorych na COVID-19, z czego 91 znajduje się pod respiratorami.

W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 13 716 258 Polaków - czyli nieco ponad 1/3 mieszkańców Polski.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce w ostatnich tygodniach zniesiono większość obostrzeń wprowadzonych zimą i wiosną. Nadal trzeba jednak np. nosić maski w miejscach publicznych znajdujących się pod dachem, a w hotelach czy restauracjach zajętych może być maksymalnie 75 proc. dostępnych miejsc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przestrzega jednak, że - wraz z szerzeniem się w Polsce wariantu delta koronawirusa - do ponownego wzrostu liczby zakażeń może dojść już w drugiej połowie sierpnia.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - w Polsce jesienią przywrócone zostaną obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 36,6 proc. respondentów.

Odpowiedź "tak, ale w mniejszym zakresie niż jesienią 2020 r. i wiosną 2021 r." wybrało 35,2 proc. ankietowanych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Wprowadzenia obostrzeń nie spodziewa się 11,5 proc. respondentów.

16,7 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Przywrócenia obostrzeń w jakimkolwiek zakresie spodziewa się 76% respondentów między 25 a 34 rokiem życia i 77% osób z wyższym wykształceniem. Powrót reżimu sanitarnego przewiduje 4 na 5 osób o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł i częściej niż 3 na 4 mieszkańców największych miast (77%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29.06-30.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.