Na przestrzeni ostatniego miesiąca wzrosła liczba osób, która deklaruje niechęć wobec szczepionki. W październiku odpowiedziało w ten sposób 46,2 proc. ankietowanych. W listopadzie jest to już większość - 50,2 proc.

Z najnowszego badania wynika, że 15,9 proc. respondentów zapowiada zdecydowaną chęć zaszczepienia. "Raczej tak" odpowiedziało 26,7 proc. ankietowanych.

Największą grupę stanowią osoby, które odpowiedziały, że zdecydowanie nie zamierzają zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Zapowiedziało tak 28 proc. "Raczej nie" wskazało 22,2 proc. osób.

7,3 proc. osób biorących udział w badaniu nie ma w tej kwestii zdania.

Badanie przeprowadzono 13 listopada na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski, metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI).