Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 302

W codziennym komunikacie brytyjskiego wywiadu przypomniano, że prezydent Rosji Władimir Putin 19 grudnia udał się do Mińska na spotkanie z rządzącym Białorusią Aleksandrem Łukaszenką, a rozmowy dotyczyły m.in. "wspólnej przestrzeni obronnej".

"Chociaż Rosja i Białoruś wyraźnie nagłaśniają rozmieszczenie rosyjskich jednostek na Białorusi, siły zbrojne Białorusi prawdopodobnie przejęły ostatnio znaczącą, ale bardziej dyskretną rolę w szkoleniu tysięcy nowo zmobilizowanych rosyjskich rezerwistów" - czytamy.

Czytaj więcej

Łukaszenko sprawdza gotowość bojową armii, bo boi się sąsiadów

Według oceny brytyjskiego wywiadu, prawdopodobne wykorzystywanie białoruskich instruktorów w procesie szkolenia to próba "częściowego uzupełnienia braku rosyjskich instruktorów wojskowych, z których wielu zostało wysłanych na Ukrainę" lub odniosło obrażenia na froncie.

"Choć Rosja i Białoruś mają bogate doświadczenie jeśli chodzi o współpracę wojskową, to szkolenie zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich przez Białorusinów stanowi odwrócenie ról" - czytamy.

"Tradycyjnie siły białoruskie były przez Rosję uważane za gorsze od rosyjskich, a ich wykorzystywanie w charakterze instruktorów świadczy o przeciążeniu rosyjskiego systemu wojskowego" - ocenia brytyjski wywiad.