Komitet Ministrów Rady Europy stwierdził, że Rosja powinna podjąć działania, które "umożliwią Aleksiejowi Nawalnemu udział w wyborach prezydenckich". Informują o tym rosyjskie media, powołując się na służbę prasową Rady Europy. Opozycjonista od kilku miesięcy prowadzi swoją kampanię, ale może nie wystartować w wyborach z powodu wyroku w zawieszeniu.

W 2013 roku Nawalnego oskarżono o kradzież lasu z przedsiębiorstwa Kirowles i skazano na pięć lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Opozycjonista był doradcą byłego gubernatora obwodu kirowskiego Nikity Biełycha (obecnie jest oskarżany o korupcję i przebywa w areszcie śledczym). Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że w procesie przeciwko Nawalnemu "zostało naruszone prawo na sprawiedliwe dochodzenie". ETPC zalecił rosyjskim władzom skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Moskwa zalecenie wykonała, ale prawe skierowała do tej samej instancji czyli do sądu w Kirowie.

W lutym 2017 roku kirowski sąd utrzymał wyrok skazując Nawalnego na pięć lat pozbawienia wolności w zawieszeniu i tym samym pozbawiając go praw wyborczych. Komitet Ministrów Rady Europy stwierdził, że skierowując sprawę do tej samej instancji władze po raz kolejny naruszyły prawo Nawalnego do sprawiedliwego procesu.

W odpowiedzi na to rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że rekomendacje Rady Europy "są presją polityczną na władze Rosji w okresie przedwyborczym". Komitet Ministrów jest głównym organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich organizacji.