Zanotowany w piątek spadek liczby zakażeń wykrywanych w Polsce tydzień do tygodnia, wynoszący 13,08 proc., może świadczyć o tym, że osiągnęliśmy szczyt trzeciej fali epidemii koronawirusa w Polsce.

Na spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia wskazuje też minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, 28 marca 90, a 31 marca - 100 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 101,34 (spadek o 1,21, w liczbach bezwzględnych oznacza to 31 979 zakażeń w ciągu 7 dni).

Drugie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 87,29 (spadek o 2,97), co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 21 389 zakażeń koronawirusem.

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, 26 marca - 70, a 1 kwietnia - 90. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 89,32 (wzrost o 0,98, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 18 122 zakażenia koronawirusem).

W województwie mazowieckim średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, 28 marca 80, a 2 kwietnia spadł poniżej 80 i wynosi obecnie 79,87 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 1,9). W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 30 346 zakażeń.

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, 21 marca - 60, a 26 marca 70. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 5 023 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 71,03 zakażenia (spadek o 1,63).

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, 17 marca 40, 22 marca 50, 26 marca - 60, a 31 marca 70 i obecnie wynosi 70,17 (spadek o 0,61, w liczbach bezwzględnych to 16 770).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, 21 marca - 60, 30 marca - 70, a 2 kwietnia spadł poniżej 70. W województwie tym wykryto co najmniej 9 908 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 68,4 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 5,58).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60 - i wynosi tam obecnie 66,07 (wzrost o 0,04, 11 325 zakażeń w 7 dni).

Dziewiątym województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60, a 28 marca 70 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 10 497 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 63,9 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 3,68 mniej niż dobę wcześniej).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, 20 marca przekroczył 40, 25 marca przekroczył 50, a 28 marca 60 - i wynosi tam obecnie 62,35 po wzroście o 0,49 (5 369 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40, 27 marca - 50, a 1 kwietnia 60 i wynosi 61,95 po dobowym wzroście o 0,25 (w liczbach bezwzględnych - 4 253 zakażenia).

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, 20 marca przekroczył w tym województwie 50, 30 marca 60 a 31 marca spadł poniżej tego poziomu - wykryto tam co najmniej 8 386 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 56,35 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 2,9).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 57,95 po wzroście o 0,6 (6 869 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń jest obecnie na poziomie niższym od średniej dla całego kraju. 21 marca wskaźnik ten spadł poniżej 60, 22 marca znów przekroczył 60, 23 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczył, 27 marca ponownie spadł poniżej, 28 marca znów przekroczył 60, a 31 marca znów spadł poniżej tego poziomu. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 5 185 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 52,14 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 4,08 mniej niż dobę wcześniej).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo podlaskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 37,3 i województwo lubelskie, gdzie wynosi on 43,8.