W rzetelność tych wiadomości wierzy zaledwie 36 procent badanych obywateli USA. 51 procent twierdzi, że ma do naukowców ograniczone zaufanie, a 6 procent - że nie ufa im wcale.

Jeszcze gorzej w ankiecie wypadli dziennikarze naukowi. Zaledwie 12 procent respondentów deklaruje, że w pełni wierzy w informacje przekazywane przez dziennikarzy naukowych, 57 procent ufa im w ograniczonym zakresie, a 26 procent ankietowanych nie ufa im zupełnie.

Co więcej, wielu Amerykanów obawia się, że na wyniki badań często wywiera wpływ polityka albo korporacje sponsorujące badania.

Aż 78 procent obywateli USA uważa, że na przekazywane do publicznej wiadomości wyniki badań naukowych często (34 procent), czasami (44 procent) mają wpływ ideologie polityczne. 18 procent badanych uważa, że dzieje się tak rzadko  lub nigdy (3 procent).

Wpływ firm lub organizacji sponsorujących na wyniki badań ocenia jako wysoki 82 procent respondentów, jako średni - 39 procent.

Komentatorzy podkreślają, że wyniki ankiety wskazują, iż Amerykanie generalnie nie ufają naukowcom. Sugerują, że ten brak zaufania może wynikać z rozbieżności, jakie istnieją między naukowcami w takich kwestiach, jak na przykład ocieplenie klimatu.