W badaniu zapytano ankietowanych, jak oceniają środki zastosowane przez rząd, w tym wprowadzenie stanu wyjątkowego na pograniczy polsko-białoruskim.

27 proc. osób odpowiedziało, że zdecydowanie dobrze. Tyle samo respondentów wybrało odpowiedź "raczej dobrze".

Raczej źle decyzję rządu w tym zakresie ocenia 19 proc. osób. 17 proc. zdecydowanie źle ocenia działania przy granicy z Białorusią. 10 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Czytaj więcej

Sejm przyjął specustawę o budowie zapory na granicy z Białorusią

Inaczej wyglądają wyniki w przypadku pytania o działania polskich służb w sprawie rodzin z dziećmi z Michałowa. Opcję "zdecydowanie dobrze" wybrało 17 proc. ankietowanych. "Raczej dobrze" to odpowiedź udzielona przez 19 proc. osób.

Raczej źle - tak uważa 22 proc. Najwięcej było odpowiedzi "zdecydowanie źle" - 27 proc. 15 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 października na grupie 1000 osób.