Jak pisaliśmy przed tygodniem w "Rzeczpospolitej" Komisja Europejska wstrzymuje blisko 24 mld euro dla Polski z funduszu odbudowy z powodu łamania praworządności. Zagrożone może być też 106 mld euro z nowego budżetu Unii, jeśli Trybunał Sprawiedliwości UE uzna, że rozporządzenie o warunkowości wypłat zgodne jest z prawem UE.

Wcześniej unijny komisarz ds. gospodarki UE, Paolo Gentiloni przyznał, że "podważanie przez Polskę prymatu prawa unijnego nad krajowym wstrzymuje wypłatę 57 mld euro środków z Funduszu Odbudowy, jakie mają być przekazane Warszawie".

Czytaj więcej

KE wstrzymuje 24 mld euro dla Polski. Kolejne 106 mld zagrożone?

Gentiloni nawiązywał do wniosku złożonego przez premiera do TK ws. zgodności z polską konstytucją zasady prymatu prawa europejskiego nad prawem krajowym. Gdyby TK orzekł niezgodność tej zasady, wówczas podważałoby to fundamenty prawne Unii Europejskiej. 

Polska od kilku lat znajduje się w sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy sądownictwa. Bruksela postrzega tę reformę jako zagrożenie dla praworządności w Polsce. W ostatnich tygodniach spór się zaognił po tym, jak Komisja Europejska wystąpiła do TSUE o nałożenie kar na Polskę w związku z niezastosowaniem się przez Polskę do orzeczenia TSUE ws. zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN.

z sondażu Eurobarometr przeprowadzonego przez Ipsos dla Parlamentu Europejskiego wynika, że 81 proc. mieszkańców UE uważa, że pieniądze unijne powinny być wypłacane tylko państwom, które szanują demokrację i praworządność. 44 proc. popiera ten pogląd zdecydowanie, a 37 proc. raczej. Przeciw jest 12 proc.: 3 proc. zdecydowanie, a 9 proc. raczej. 7 proc. nie ma zdania.

51 proc.

Taki odsetek badanych powyżej 50. roku życia uważa, że UE powinna blokować wypłatę środków finansowych krajom, które naruszają zasady praworządności

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - UE powinna blokować wypłatę środków finansowych krajom, które naruszają zasady praworządności.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 45,8 proc. respondentów.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Odpowiedzi "nie" udzieliło 28,7 proc. ankietowanych.

25,5 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Blokadę wypłaty środków krajom, które naruszają praworządność popiera blisko co druga kobieta (49%) i 42% mężczyzn. Pomysł ten pozytywnie ocenia ponad połowa respondentów powyżej 50 roku życia (51%) i taki sam odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. Częściej niż ogół badanych uzależnienie wypłaty środków finansowych od zachowania praworządności popierają badani o dochodach mieszczących się w granicach 2001 – 3000 zł (51%) oraz mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (54%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.09-15.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.