31-letnia Marta była wychowywana przez matkę. Ojciec nie płacił alimentów, uchylał się od jakichkolwiek obowiązków względem córki.

W 2019 roku sąd orzekł, że mężczyzna ma zostać umieszczony w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Opieka społeczna zobowiązała córkę do płacenia za pobyt ojca w DPS. Musi też zapłacić ponad 2 tys. zł za pobyt ojca od lipca do grudnia 2020 r.