Orzeczenie o zdolności zawodnika do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a jeżeli takiego nie ma – lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

Tak wynika z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia określającego kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Zawodnicy uprawiający sporty i sztuki walki oraz kick boxing co dwa lata będą musieli poddawać się konsultacji neurologicznej i przeprowadzać badania elektroencefalograficzne. Z kolei uprawiający judo będą mieli obowiązek przeprowadzać co dwa lata badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa. Jeżeli zawodnik nie będzie się zgadzał z otrzymanym orzeczeniem, będzie przysługiwało mu uprawnienie do złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to będzie przeprowadzał lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie. Jego orzeczenie będzie już ostateczne.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z 14 kwietnia 2011 r. DzU nr 488, poz. 500