Rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r. o podmioty realizujące zadania użyteczności publicznej zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, przewidujący ulgi dla podmiotów użyteczności publicznej.

Projekt, który do wykazu prac legislacyjnych KRPM trafił w poniedziałek, przewiduje wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców, mającego rekompensować zamrożenia cen dla części podmiotów.

Ma także gwarantować ochronę taryfową odbiorcom gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Dodatkowo, Ministerstwo Aktywów  Państwowych będzie mogło udzielić pożyczki na opłatę za gaz dla wybranych podmiotów.

Czytaj więcej

Gaz dla szpitali ma być znacznie tańszy

Podwyżki cen mediów uderzyły w szpitale i placówki ochrony zdrowia. Jak informuje przewodniczący komisji zdrowia Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego SPZOZ Meditrans Ostrołęka za gaz i prąd zapłaci o 330 tys. zł więcej niż przed podwyżką, Szpital Psychiatryczny w Drewnicy pod Warszawą – 240 tys. zł więcej, a Szpital Dziecięcy na Niekłańskiej w Warszawie – 840 tys. zł więcej. Z kolei Centrum Attis na warszawskiej Woli, które kilka lat zmuszone było działać bez kontraktu z NFZ, po podwyżce zmuszone jest zapłacić za prąd 200 tys. zł więcej.

Nowa regulacja ma szczególne znaczenie dla szpitali, które skarżą się na wyjątkowo wysokie podwyżki cen gazu.

etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe