System jest tak nieuporządkowany, a profile szpitali nie wiadomo dlaczego umieszczone w różnych miejscach, że musimy je uporządkować, wprowadzając sieć szpitali – mówił na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Odpowiadając na pytania dyrektorów szpitali zagrożonych niewejściem do sieci i utratą finansowania ze środków publicznych, podkreślał, że obecny system jest nieefektywny.

– Mottem tej dyskusji może być fragment raportu NIK z kontroli wykonania zadań NFZ w 2015 r. Dostęp do świadczeń nie uległ poprawie mimo zwiększenia kontraktów – mówił.

Dyrektorzy szpitali powiatowych podkreślali, że obecne kryteria wejścia do sieci skazują niemal wszystkie na bankructwo. A jeśli placówki powiatowe znajdą się w sieci, to bardzo pokancerowane. A są przecież na pierwszej linii – przekonywali. Jednocześnie 130 członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, zrzeszających 130 szpitali, grozi niepodpisaniem kontraktów z NFZ na 2017 r.

etap legislacyjny: przed przyjęciem przez Radę Ministrów