Dzięki decyzji zarządu województwa, który zwiększył alokację w tym konkursie, dofinansowane zostaną wszystkie projekty umieszczone na liście rankingowej.

Początkowo w ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na łączną kwotę 12,5 mln zł. Jednak z uwagi na wagę planowanych inwestycji i duże zapotrzebowanie zapadła decyzja o zwiększeniu tej kwoty.

Obecnie łączna kwota dofinansowania wynosi 12,9 mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.