Na Pomorzu, które przystąpiło do sieci w zeszłym roku, przyznano właśnie pierwsze certyfikaty. Świadectwa te potwierdzają najwyższą jakość wytwarzanej żywności i jej związek z danym regionem. Są one przyznawane na jeden rok, przy czym można je utrzymać, jeżeli pozytywnie przejdzie się ponowną kontrolę jakości.