W Radzie pojawił się pomysł, by zająć w tej sprawie stanowisko. W pierwszej jego wersji KRS pisała o dezaprobacie dla poczynań sądu. W ostatecznej – o złamaniu konstytucji.


Chodzi o postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie Macieja Nawackiego, prezesa sądu w Olsztynie, który nie wykonuje decyzji o zabezpieczeniu roszczenia Juszczyszyna poprzez przywrócenie go do orzekania. Sąd orzekł wobec Nawackiego karę 15 tys. zł grzywny z możliwością zamiany jej na 15 dni pozbawienia wolności.

Wydanie orzeczenia o zastosowaniu kary pozbawienia wolności (aresztu) wobec osoby, której z mocy konstytucji przysługuje immunitet gwarantujący, że nie będzie pozbawiona wolności bez uprzedniej zgody sądu, stanowi oczywiste naruszenie art. 181 konstytucji – napisała KRS. Zwróciła się też do prokuratora generalnego o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań prawnych mających przywrócić stan zgodny z prawem.

Czytaj więcej

Sąd: grzywna lub areszt dla prezesa Nawackiego. Chodzi o sprawę Juszczyszyna