Wojciech Ostaszewski: A po pracy odpoczynek. Dla wszystkich

Brak regulacji o czasie odpoczynku dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest zaniechaniem ustawodawczym.

Publikacja: 06.12.2022 05:00

Wojciech Ostaszewski: A po pracy odpoczynek. Dla wszystkich

Foto: Adobe Stock

Zatrudnienie cywilnoprawne jest w naszym kraju bardzo popularne. Czy jest konstrukcyjnie prawidłowe, czy też nie (w tej skali), to inna sprawa. Niewątpliwie w pewnych przypadkach jest to właściwa podstawa świadczenia pracy (w przeciwieństwie do zatrudnienia, które ze swej istoty powinien wiązać się z daleko idącym podporządkowaniem pracownika).

Sytuacja osoby świadczącej pracę na podstawie umowy o pracę (czy szerzej: stosunku pracy) i umowy cywilnoprawnej różni się diametralnie (np. zatrudnienie daje płatny urlop wypoczynkowy; ochronę wynagrodzenia za pracę i wiele innych). Różnice te w większości przypadków można uznać za konstrukcyjnie uzasadnione, jedna kwestia jest jednak szczególnie kontrowersyjna. Mowa właśnie o gwarantowanym odpoczynku dobowym – pracownik ma zagwarantowane minimum jedenaście godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, natomiast zleceniobiorcy czy wykonawcy umowy o dzieło przepisy nie gwarantują żadnego odpoczynku. Teoretycznie może pracować np. dwa dni bez przerwy (przepisy powszechnie obowiązujące tego nie zabraniają).

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Rzecz o prawie
Marek Domagalski: Hołownia zatęskni jeszcze za Witek
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: Oto Sędzia Nowego Wzoru
Rzecz o prawie
Skorupka, Budnik, Pawłowicz: System kaucyjny - na zakupy pójdziemy z pustymi butelkami
Rzecz o prawie
Marcin Stoczkiewicz: Skończmy z prawną obstrukcją działań na rzecz klimatu
Rzecz o prawie
Anna Nowacka-Isaksson: Wyrok z owieczką w tle
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości