Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, do którego GUS zalicza podmioty z co najmniej 10 pracownikami, wyniosło w marcu przeciętnie 6411,7 tys. i było o 34,3 tys. mniejsze niż w lutym. Dotychczas największy spadek tego wskaźnika odnotowano w grudniu 2008 r., w apogeum globalnego kryzysu finansowego. Wtedy zatrudnienie zmalało o 33 tys. osób.

Biorąc pod uwagę to, że ograniczenia aktywności ekonomicznej mające na celu stłumienie epidemii koronawirusa rząd zaczął wprowadzać w połowie marca, poniedziałkowe dane z rynku pracy są niepokojące. Sugerują, że epidemia Covid-19 już doprowadziła do sporych zwolnień nawet w stosunkowo dużych firmach, gdzie dominują umowy o pracę z okresami wypowiedzenia.

„W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich - co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też: rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych. Zaobserwowano również zwiększone zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co – w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach” – wyjaśnia GUS w komunikacie. 

Czytaj także:  USA: Cztery tygodnie wymazały dekadę wzrostu zatrudnienia

W ujęciu rok do roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 0,3 proc., najmniej od maja 2010 r., po zwyżce o 1,1 proc. rok do roku w lutym. Ten odczyt jest zawyżony przez coroczną zmianę próby przedsiębiorstw (w styczniu GUS dodaje do niej podmioty, które w poprzednim roku przekroczyły próg dziewięciu pracowników), ale i tak świadczy o tym, że sytuacja na rynku pracy pogorszyła się bardziej niż można się było obawiać. Ekonomiści ankietowani przez „Rzeczpospolitą” przeciętnie oczekiwali, że zatrudnienie w marcu zwiększyło się o 0,8 proc. rok do roku. Wyniku słabszego od rzeczywistego oczekiwały zaledwie trzy spośród 25 uczestniczących w ankiecie zespołów analitycznych.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 6,3 proc. rok do roku, po zwyżce o 7,7 proc. w lutym. To odczyt bliski oczekiwań większości ekonomistów. Na roczną dynamikę płac pozytywnie wpływa m.in. istotna (o 16 proc.) podwyżka płacy minimalnej z początkiem 2020 r.