Czy w firmach tj. Danone jest zapotrzebowanie na absolwentów studiów humanistycznych?

Chętnie przyjmuję osoby z wykształceniem humanistycznym. Pracuje u nas wielu absolwentów  socjologii, psychologii i doskonale radzą sobie w marketingu czy w dziale HR.

Jakie ścieżki kariery można polecić studentom i absolwentom kierunków typu: politologia, socjologia, kulturoznawstwo?

Studenci wymienionych kierunków świetnie odnajdują się w działach takich jak HR, dział zakupów czy sprzedaży, marketing, komunikacja wewnętrzna, public relations. Wszędzie tam, gdzie ważna jest umiejętność wywierania wpływu i negocjacji, empatia oraz zdolności interpersonalne. Tacy studenci trafiają do nas zarówno odpowiadając na ogłoszenia o pracę, jak i poprzez programy rozwoju talentów, które są specjalnie dla nich dedykowanymi aktywnościami firmy.

Jakie są największe wady i zalety humanistów?

Najważniejsze to nie generalizować. Niesprawiedliwy jest stereotyp humanisty jako człowieka pozbawionego zdolności analitycznych, reagujący paniką na liczby i Excela.

Widzimy pewną pozytywną korelację miedzy wyborem humanistycznych kierunków studiów a inteligencją emocjonalną. Umiejętność widzenia więcej niż liczny i rezultaty - rozumienie kontekstu ludzkiego jest dziś bardzo ważne, bo wyniki zależą w części też od umiejętności angażowania ludzi. Wielu humanistów buduje skutecznie relacje interpersonalne i pozyskuje sojuszników do swoich pomysłów, projektów i współpracy.

Jakimi umiejętnościami powinien odznaczać się absolwent, aby mógł liczyć na pracę w Danone? Czego absolwenci powinni się nauczyć na studiach?

To nie kierunek studiów determinuje sukces zawodowy, ale postawa, inicjatywa, zdolności logicznego myślenia, analizy i syntezy, ciekawość intelektualna, dociekliwość. Bardzo ważna jest dziś inteligencja emocjonalna, która determinuje sukces we współpracy z ludźmi i rozwój przyszłych przywódców. Cenimy bardzo umiejętność brania spraw w swoje ręce - dlatego aktywne działanie w organizacjach studenckich, realizacja samodzielnych projektów wymagających zaangażowania innych, złożonej logistyki, planowania i przewidywania to elementy, które warto doskonalić już na studiach. Specyficznych standardów, procedur, wiedzy funkcjonalnej można nauczyć się już na stanowisku pracy, na szkoleniach czy podczas stażu.