Do 1,6 proc. zmniejszył się w II kwartale br. w krajach całej Unii (podobnie jak w strefie euro) wskaźnik wakatów mierzący popyt na rynku pracy - czyli liczbę wolnych miejsc pracy w relacji do łącznej liczby pracowników i wakatów. W II kw. zeszłego roku ten wskaźnik wynosił 1,9 proc. – wynika z danych Eurostatu.

Jeszcze bardziej spadł w tym czasie w Polsce- z 1,1 proc. do 0,7 proc.(Według danych GUS, w II kwartale 2020 r. utworzono u nas zaledwie 81,9 tys. nowych miejsc pracy, o 44 proc. mniej niż wcześniej)

Na podobnym poziomie wskaźnik był w Hiszpanii, Portugalii i w Rumunii. Najmniejszy wybór wolnych miejsc pracy mieli Grecy (0,3 proc.). Z kolei najlepszą sytuację mieli pracownicy w Czechach, które od kilku lat mają najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy – w II kw. tego roku wyniósł on 5,4 proc., choć i tak sporo spadł w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku (6,2 proc.)