– Do niedawna atrakcyjność firmy oznaczała interesujące technologie, rozwojowe projekty, swobodną atmosferę w pracy, szeroki pakiet benefitów. Teraz pokolenie wchodzące na rynek pracy IT weryfikuje, czy przyszły pracodawca może pochwalić się wdrożeniem działań na rzecz planety, w jaki sposób odpowiada na potrzeby pracowników i jak praca w danej organizacji przełoży się w pozytywy sposób na dbałość o środowisko- twierdzi Adam Wojtaszek, dyrektor Experis Polska komentując wyniki najnowszego badania agencji zatrudnienia ManpowerGroup (Experis jest jej częścią).

Według raportu bazującego na lipcowym badaniu 509 firm z różnych branż, te z sektora IT najczęściej (33 proc.) są dopiero na etapie planowania oraz określania długoterminowych strategii dotyczących kwestii ESG (Environmental, Social, and Governance). Z kolei wśród spółek IT, które wdrożyły takie strategie i programy, najwięcej, bo ponad połowa przyznaje, że głównym bodźcem do działania były przepisy i regulacje. Ich presję branża odczuwa także pośrednio- m.in. przez nacisk inwestorów i instytucji finansowych.

Czytaj więcej

Rolnictwo testuje ESG, niektórym się to opłaca

Silnym argumentem za przyjęciem strategii ESG (wskazywanym przez ponad dwie piąte badanych firm IT) jest też budowanie reputacji, w tym dobrego wizerunku pracodawcy. Ponad jedna trzecia spółek widzi też w tym szansę na nowe źródła dochodów, tym bardziej, że nowe technologie będą kluczowe w działaniach środowiskowych (E). Stąd też firmy, które już mają strategie ESG największy nacisk kładą tam na kwestie związane z ochroną środowiska, w tym klimatu (35 proc.).

- To giganci technologiczni są pionierami cyfryzacji procesów, co przejawia się na przykład znaczącym zmniejszeniem lub wręcz eliminacją używania papieru- przypomina Adam Wojtaszek zwracając też uwagę na znaczenie ładu korporacyjnego (G), na którym koncentruje się 29 proc. badanych spółek IT.

– To pojęcie jest oczywiście postrzegane szerzej, obejmuje przejrzystość procesów zarządczych, sprawiedliwe systemy motywacyjne czy zrozumiałe reguły działania we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji, od procesu rekrutacji, poprzez ścieżki rozwoju, promowania a na kompleksowej ocenie partnerów biznesowych oraz ich świadomości, poziomie dojrzałości w kwestiach ESG skończywszy- tłumaczy ekspert Experis.