Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie właśnie 6,9 proc., jak poprzednio.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w grudniu o 3 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 5 tys. To już 9 z kolei miesiąc wzrostu liczby bezrobotnych.

Analitycy spodziewali się w grudniu wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 10 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w grudniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,942 mln wobec 2,939 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,840 mln wobec 2,751 mln poprzednio - podał urząd pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,7 proc., wobec 6,5 proc. w poprzednim miesiącu.