Jak podał w poniedziałek GUS, w I kwartale w Polsce pracowało niespełna 16,3 mln osób w wieku powyżej 15 lat. W porównaniu do poprzedniego kwartału zatrudnienie zmalało o 135 tys. osób (0,8 proc.), a w porównaniu do I kwartału ub.r. o 70 tys. osób (0,4 proc.).

Wzrost liczby pracujących hamuje od lat. Już w IV kwartale w ujęciu rok do roku praktycznie się ona nie zmieniła. Poprzednio malała w I połowie 2013 r., ale wtedy było to związane ze spowolnieniem gospodarczym, spowodowanym kryzysem fiskalnym w strefie euro. Teraz przyczyną jest starzenie się ludności w połączeniu z obniżeniem wieku emerytalnego. 

Czytaj także: Nie wszyscy cieszą się z wysokich pensji. Kto będzie pracował? 

Z danych GUS wynika, że w I kwartale aktywnych zawodowo (pracujących lub szukających pracy) było 55,9 proc. Polaków w wieku co najmniej 15 lat, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 56,1 proc., a rok wcześniej 56 proc. 

Szczególnie szybko maleje zatrudnienie kobiet. W I kwartale br. pracowało niespełna 7,3 mln Polek, o 1 proc. mniej, niż przed rokiem.

O tym, że przyczyną negatywnych trendów na rynku pracy jest głównie sytuacja demograficzna, zdaje się świadczyć to, że w I kwartale zmalała zarówno liczba osób aktywnych zawodowo, jak i biernych zawodowo. To oznacza, że ubywa Polaków w wieku 15+.

Opublikowane w poniedziałek dane pochodzą z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które ma charakter ankietowy. Nie oddaje ono w pełni roli, jaką na polskim rynku pracy odgrywają imigranci.

Ekonomiści z mBanku zauważyli na Twitterze, że po doszacowaniu liczby pracowników zza granicy, dynamika zatrudnienia w Polsce wygląda nieco lepiej: w I kwartale wynosiła około 1,3 proc. rok do roku, po około 1,5 proc. w IV kwartale. Tak czy inaczej, wzrost zatrudnienia hamuje. Jeszcze w 2017 r., uwzględniając napływ imigrantów, wynosił ponad 3 proc. rok do roku.